Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

  • Informujemy, iż 3.06.2021 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zatem nabór biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV” zakończy się w dniu 4.06.2021.

  • UWAGA Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków dla osób, które zakończyło wsparcia szkoleniowo – doradcze odbędzie się w dwóch turach: 1) 18.05.2021 – 25.05.2021 2) 27.05.2021- 03.06.2021 Procedura składania biznesplanów opisana jest w  §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ !