Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

  • Informuję, iż nabór uzupełniający biznes planów do projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV” odbędzie się w terminie od 07.06.2020 do 12.06.2020. W przypadku przekroczenia terminu złożone biznes plany zostaną odrzucone.