Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

  • Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁSZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabórwniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramachprojektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków owsparcie pomostowe dotyczy jedynie osób z którymi zostały podpisaneumowy o wsparcie finansowe – tj. otrzymały już dotację !. Nabór trwaćbędzie od 07.07.2021 – do 21.07.2021. Procedura składania biznesplanówopisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NAROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nrprojektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJTREŚCIĄ