Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

  • Zapraszamy do udziału w projekcie pn. ,,Zmiany zawodowe nową szansą” –NABÓR CIĄGŁY DO WYCZEPRANIA MIEJSC W PROJEKCIE.

  • NOWY NABÓR – DO 31.03.2021! Zapraszamy do udziału w projekciepn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”

  • Zapraszamy do udziału w projekciepn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”w ramach naboru uzupełniającego DO 19 LUTEGO 2021 r.Masz jeszcze szansę otrzymać dotajcę !!!

  • UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU DO 20 STYCZNIA 2021 r. w ramach projektu pn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”

  • Zapraszamy do udziału w projekcie „Moja własna działalność gospodarczaIV”Nabór uczestników trwa od 15.12.2020 r do 23.12.2020.

  • W związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pn. Zmiany zawodowe nową szansą, mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną  rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 11.12.2020 r. W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA ROZPOWRZECHNIANIA SIĘCOWID – 19, DBAJĄC O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH PRACOWNIKÓW PROSZĘ O SKŁADANI E DOKMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM POCZTY/FIRMY KURIERSKIEJ . DOKUMENTY DO POBRANIA  ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONIE PROJEKTU . BENEFICJENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  DO PONOWNEGO  PRZEDŁUŻENIA REKRUTACJI W PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJĄCYCH ZGŁOSZEŃ LUB TEŻ SKRÓCENIA REKRUTACJI W PRZYPADKU ZA DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.