Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

UWAGA AKTUALIZACJA! Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”
w ramach naboru uzupełniającego DO 19 LUTEGO 2021 r.
Masz jeszcze szansę otrzymać dotajcę !!!

informacja-o-projekcie-nabor-do-30.04

informacja-o-projekcie-przeduzenie-naboru-do-20.01.2021-1

nabor-uzupelniajacy-do-19.02

informacja-o-projekcie-przeduzenie-naboru-do-20.01.2021

informacje-o-projekcie-01.12.2020

Umowa uczestnictwa projekcie

Dokumenty dot. wsparcia finansowego

Zapytania ofertowe

Listy rankingowe