Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

Informacja o projekcie – 30.07. 2021

informacja-o-projekcie-30.07.-2021

UWAGA

Informuję, iż nabór uzupełniający biznes planów do projektu „Moja własna
działalność gospodarcza IV” odbędzie się w terminie od 07.06.2020 do
12.06.2020. W przypadku przekroczenia terminu złożone biznes plany
zostaną odrzucone.

UWAGA

Informujemy, iż 3.06.2021 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zatem
nabór biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność
gospodarcza IV” zakończy się w dniu 4.06.2021.

UWAGA

Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ
SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór
wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór
wniosków dla osób, które zakończyło wsparcia szkoleniowo – doradcze
odbędzie się w dwóch turach:
1) 18.05.2021 – 25.05.2021
2) 27.05.2021- 03.06.2021

Procedura składania biznesplanów opisana jest w §4 REGULAMINU
PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja
własna działalność gospodarcza IV” nr projektu
WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ !

UWAGA AKTUALIZACJA!

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Moja własna działalność gospodarcza IV” w ramach naboru uzupełniającego.
Masz jeszcze szansę otrzymać dotajcę !!!

informacja-o-projekcie-31.05.-2021-1

informacja-o-projekcie-nabor-do-30.04

informacja-o-projekcie-przeduzenie-naboru-do-20.01.2021-1

nabor-uzupelniajacy-do-19.02

informacja-o-projekcie-przeduzenie-naboru-do-20.01.2021

informacje-o-projekcie-01.12.2020

Umowa uczestnictwa projekcie

Dokumenty dot. wsparcia finansowego

Zapytania ofertowe

Listy rankingowe

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe

Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ
SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór
wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach
projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków o
wsparcie pomostowe dotyczy jedynie osób z którymi zostały podpisane
umowy o wsparcie finansowe – tj. otrzymały już dotację !. Nabór trwać
będzie od 07.07.2021 – do 21.07.2021. Procedura składania biznesplanów
opisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nr
projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ
TREŚCIĄ

Wyniki oceny formularzy złożonych do 31.05.2021

Wyniki-oceny-kandydatow-w-naborach-do-05-ok

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dotyczy jedynie osób z którymi zostały podpisane umowy o wsparcie finansowe – tj. otrzymały już dotację !. Nabór trwać będzie od 04.10.2021 – do 18.10.2021. Procedura składania wniosków opisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.

Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁSZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków o wsparcie pomostowe dotyczy jedynie osób z którymi zostały podpisane umowy o wsparcie pomostowe podstawowe – tj. otrzymały wsparcie pomostowe podstawowe. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór wniosków jest ciągły. Informacja o zamknięciu naboru zostanie podana na stronie internetowej co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru. Procedura składania wniosków opisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.