Kancelaria Pro Iustitia

Phone

324757355

  • Informuję, iż nabór uzupełniający biznes planów do projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV” odbędzie się w terminie od 07.06.2020 do 12.06.2020. W przypadku przekroczenia terminu złożone biznes plany zostaną odrzucone.

  • Informujemy, iż 3.06.2021 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zatem nabór biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV” zakończy się w dniu 4.06.2021.

  • UWAGA Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków dla osób, które zakończyło wsparcia szkoleniowo – doradcze odbędzie się w dwóch turach: 1) 18.05.2021 – 25.05.2021 2) 27.05.2021- 03.06.2021 Procedura składania biznesplanów opisana jest w  §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ !

  • Zapraszamy do udziału w projekcie pn. ,,Zmiany zawodowe nową szansą” –NABÓR CIĄGŁY DO WYCZEPRANIA MIEJSC W PROJEKCIE.

  • NOWY NABÓR – DO 31.03.2021! Zapraszamy do udziału w projekciepn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”

  • Zapraszamy do udziału w projekciepn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”w ramach naboru uzupełniającego DO 19 LUTEGO 2021 r.Masz jeszcze szansę otrzymać dotajcę !!!

  • UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU DO 20 STYCZNIA 2021 r. w ramach projektu pn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”

  • AKTUALIZACJA PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU DO 28.02. 2021 r

  • Zapraszamy do udziału w projekcie „Moja własna działalność gospodarczaIV”Nabór uczestników trwa od 15.12.2020 r do 23.12.2020.

1 2