Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ
SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór
wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach
projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór wniosków o
wsparcie pomostowe dotyczy jedynie osób z którymi zostały podpisane
umowy o wsparcie finansowe – tj. otrzymały już dotację !. Nabór trwać
będzie od 07.07.2021 – do 21.07.2021. Procedura składania biznesplanów
opisana jest w §10 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja własna działalność gospodarcza IV” nr
projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ
TREŚCIĄ