Informuję, iż nabór uzupełniający biznes planów do projektu „Moja własna
działalność gospodarcza IV” odbędzie się w terminie od 07.06.2020 do
12.06.2020. W przypadku przekroczenia terminu złożone biznes plany
zostaną odrzucone.