Informujemy, iż 3.06.2021 jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zatem
nabór biznesplanów w ramach projektu „Moja własna działalność
gospodarcza IV” zakończy się w dniu 4.06.2021.