Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Moja własna działalność gospodarcza IV”
w ramach naboru uzupełniającego DO 19 LUTEGO 2021 r.
Masz jeszcze szansę otrzymać dotajcę !!!

nabor-uzupelniajacy-do-19.02