UWAGA
Informujemy, iż KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH „PRO IUSTITIA” MICHAŁ
SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA rozpoczyna nabór
wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
w ramach projektu „Moja własna działalność gospodarcza IV”. Nabór
wniosków dla osób, które zakończyło wsparcia szkoleniowo – doradcze
odbędzie się w dwóch turach:
1) 18.05.2021 – 25.05.2021
2) 27.05.2021- 03.06.2021

Procedura składania biznesplanów opisana jest w  §4 REGULAMINU
PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Moja
własna działalność gospodarcza IV” nr projektu
WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19 – PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ !